Ripe Red Ready

การปรับปรุงคุณภาพผลผลิตกาแฟไทยให้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆ นั้น สามารถทำได้ตั้งแต่ขั้นตอนการแปรรูป (processing) การเก็บเกี่ยว (harvesting) เรื่อยไปจนถึงการตัดแต่งกิ่ง การทำความสะอาดสวนกาแฟ ที่รวมๆ เรียกว่า husbandry หรือการเป็นสามีที่ดี  คำว่าสามีเป็นศัพท์อังกฤษโบราณที่แปลว่าชาวนาชาวสวน ดังนั้นถ้าชาวไร่ชาวสวน (husbandman) ไม่รักเดียวใจเดียวกับงานที่ทำ คงจะทำให้ผลผลิตคุณภาพออกมาดีไม่ได้ Continue reading

coffee drying

ปัญหาหนึ่งของกาแฟที่เจอเมื่อปีที่ผ่านมาคือ กาแฟบางตัวที่มีรสชาติโดดเด่นมากๆ กลับมีอายุค่อนข้างสั้น คือเริ่มมีกลิ่นรสของกาแฟ fade ทั้งๆ ที่เพิ่งเก็บเกี่ยวมาได้แค่ไม่กี่เดือน เวลากาแฟเริ่ม fade กลิ่นรสที่เคยโดดเด่นก็จะด้อยลงไป และมีกลิ่นไม่พึงประสงค์บางอย่างเกิดขึ้นมา เกษตรกรก็จะพยายามเก็บกาแฟในกะลาไว้ตลอดจนถึงเวลาต้องการขายจึงเอาไปสีกะลาออก เมล็ดกาแฟจะดูเขียวสวยเวลาส่งถึงมือคนคั่วกาแฟ ส่วนตัวผมมีอดีตที่ไม่ดีกับกาแฟ fade จึงเกลียดกาแฟรสชาติแบบนี้มาก  Continue reading